Historia SM Władze spółdzielni Statut Biuletyn Godziny przyjęć Centrum kultury
Wiadomości przetargi Oferta Inwestycje Zieleń, remonty i modernizacje Dokumenty, regulaminy
Przekształcanie spółdzielczych praw do lokalu - wzór umowy ustanawiającej odrębną własność lokalu
 
Wzór umowy ustanawiającej prawo odrębnej własności lokalu (przetarg)
przetarg mieszkaniowy
 

 
 
 
WIADOMOśCI | Przekształcanie spółdzielczych praw do lokalu - wzór umowy ustanawiającej odrębną własność lokalu
 
 
 Pobierz pliki
Wzór aktu notarialnego- własność gruntu
 
 
do góry
 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "NA KOZŁÓWCE"
ul. Spółdzielców 3, 30-682 Kraków
e-mail:sekretariat@smkozlowek.krakow.pl

Sekretariat

Dział Administracji
Dział Czynszów
Dział Techniczny
Dział Finansowy

- tel. 012 655-00-24 pok. 4
- fax 012 655-06-24
- tel. 012 655-09-32 pok. 5
- tel. 012 655-91-28 pok. 6
- tel. 012 655-07-46 pok. 1
- tel. 012 655-33-94 pok. 9