Historia SM Władze spółdzielni Statut Biuletyn Godziny przyjęć Centrum kultury
Wiadomości, przetargi Oferta Inwestycje Zieleń, remonty i modernizacje Dokumenty, regulaminy
Lokale użytkowe
Administracja
PROMOCJE W PAWILONIE
 
Zarządzanie nieruchomościami
Wstęp
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządca nieruchomości
Administrowanie nieruchomościami
 
  
 
 
OFERTA | Zarządzanie nieruchomościami | Zarządzanie nieruchomościami
 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Kozłówce” przedstawia Państwu ofertę na profesjonalne zarządzanie i administrowanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych.

Kilka słów o Naszej Spółdzielni...
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Kozłówce” powstała 24.11.2000 w wyniku podziału jednej z najstarszych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce - Krakowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiązanej w 1929 roku. Zajmujemy się zarządzaniem i administracją nieruchomościami zarówno należącymi do spółdzielni mieszkaniowej, jak też na zlecenie wspólnot mieszkaniowych.

Administrowanie nieruchomościami.

W ciągu  kilkunastu lat administrowania nieruchomościami jako samodzielna spółdzielnia przeprowadziliśmy kompletną modernizację osiedla polegająca na dociepleniu wszystkich budynków wraz z pozyskaniem dofinansowania z BGK, rekultywacji zieleni osiedlowej, remoncie parkingów i chodników, wymianie instalacji centralnego ogrzewania, wymianie wewnętrznych linii zasilania energetycznego, budowie systemu monitoringu, wdrożeniu instalacji centralnej ciepłej wody z dofinansowaniem z BGK i Elektrociepłowni Kraków, wykupie wszystkich gruntów od Gminy Kraków na preferencyjnych warunkach. Wszystkie te prace realizowane były przy jednych z najniższych w Krakowie stawek opłat eksploatacyjnych.

Zarządzanie nieruchomościami.
Posiadamy także doświadczenie  w zakresie zarządzania nieruchomościami należącymi do wspólnot mieszkaniowych, którymi zarządzamy na zasadzie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy wspólnotą a SM „Na Kozłówce”. Aktualnie administrujemy budynkami należącymi do wspólnot mieszkaniowych przy ul. Polonijnej i Niedzickiej w Krakowie. Tradycja wyrażająca się w długim okresie funkcjonowania Spółdzielni i duży zakres administrowanych zasobów zobowiązuje do świadczenia wysokiej jakości usług.
Posiadamy odpowiednie doświadczenie, kadry, sprzęt i zaplecze techniczne pozwalające na skuteczne administrowanie nieruchomościami na zasadach licencjonowanego zarządcy nieruchomości. Profesjonalizm naszych kadr nastawiony na ciągłe zwiększanie efektywności, w połączeniu z dużymi zasobami administrowanymi przez naszą Spółdzielnię spowodowały, dzięki odpowiedniemu rozkładowi kosztów stałych, niskie stawki opłat eksploatacyjnych. Natomiast skala i stabilność naszej Spółdzielni pozwalają nam negocjować bardzo atrakcyjne ceny na usługi świadczone przez firmy zewnętrzne.


v

 
Zainteresowała Cię nasza oferta ?
 Wyślij formularz, odpowiemy na Twoje  pytanie
 Wyślij formularz
 
do góry
 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "NA KOZŁÓWCE"
ul. Spółdzielców 3, 30-682 Kraków
e-mail:sekretariat@smkozlowek.krakow.pl

Sekretariat

Dział Administracji
Dział Czynszów
Dział Techniczny
Dział Finansowy

- tel. 012 655-00-24 pok. 4
- fax 012 655-06-24
- tel. 012 655-09-32 pok. 5
- tel. 012 655-91-28 pok. 6
- tel. 012 655-07-46 pok. 1
- tel. 012 655-33-94 pok. 9