Historia SM Władze spółdzielni Statut Biuletyn Godziny przyjęć Centrum kultury
Wiadomości przetargi Oferta Inwestycje Zieleń, remonty i modernizacje Dokumenty, regulaminy
Lokale użytkowe
Administracja
PROMOCJE W PAWILONIE
 
Zarządzanie nieruchomościami
Wstęp
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządca nieruchomości
Administrowanie nieruchomościami
 
 

 
 
 
OFERTA | Zarządzanie nieruchomościami | Zarządca nieruchomości
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Kozłówce” od lat zarządza nie tylko budynkami należącymi do członków spółdzielni ale jest też zarządcą nieruchomości budynków należących do wspólnot mieszkaniowych.

Dlaczego Spółdzielnia może lepiej  administrować nieruchomością niż działający często jednoosobowo zarządcy nieruchomości?

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Kozłówce”:

  • Zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami nieprzerwanie od ponad czterdziestu lat, co pozwoliło jej uzyskać bardzo szerokie doświadczenie.
  • Zatrudnia wykwalifikowany personel – licencjonowanych zarządców nieruchomości posiadających stosowne przygotowanie do zawodu, co jest szczególnie ważne po zniesieniu obowiązkowego egzaminu zarządcy nieruchomości
  • Posiada własne służby techniczne – co pozwala jej na szybkie reagowanie w celu usunięcia mogących się pojawić awarii w zarządzanej przez siebie nieruchomości
  • Zatrudnia pracowników posiadających  stosowne przygotowanie do zajmowania się zielenią osiedlową – absolwentów Uniwersytetu Rolniczego i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
  • Posiada duży budynek administracji, gdzie mieszkańcy mogą załatwić wszystkie sprawy związane z zarządzaną nieruchomością
  • Dysponuje własną kasą, gdzie można bez dodatkowych opłat regulować płatności za mieszkanie w budynku, którego zarządcą jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Kozłówce”
  • Dysponuje systemem monitoringu, składającym się aktualnie z blisko 300 kamer. Do systemu tego mogą być włączane wszystkie nieruchomości, których zarządcą jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Kozłówce”. Obrazy z kamer monitoringu są wysyłane za pomocą sieci internet do centrum monitoringu, gdzie operator podejmuje decyzję o wysłaniu patrolu ochrony fizycznej, który podejmuje interwencje wobec osób łamiących prawo lub zakłócających porządek na terenie nieruchomości, której zarządcą jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Kozłówce”


Dlaczego stawki opłat w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Na Kozłówce” są często niższe od tych, którymi administrują inni zarządcy nieruchomości w Krakowie prowadzący często jednoosobowa działalność gospodarczą?

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Kozłówce”:

  • Prowadzi zarządzanie i administrowanie dla 48 bloków mieszkalnych i dwóch pawilonów handlowo usługowych. Taka skala działalności pozwala jej negocjować niskie stawki wszystkich usług związanych z zarządzaniem nieruchomością jak sprzątanie, konserwacja i obowiązkowe przeglądy obiektów budowlanych.
  • Posiada własne służby techniczne, co pozwala jej nie tylko na szybkie reagowanie na ewentualne awarie i usterki ale także na niskie koszty realizacji ww. usług w zarządzanych nieruchomościach
  • Posiada duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków pomocowych na remonty i modernizację budynków. W ostatnich  latach pozyskała przeszło 4.000.000 zł. bezzwrotnych środków z Banku Gospodarstwa Krajowego i Elektrociepłowni Kraków. Środki te zmniejszają koszty prac remontowych i modernizacyjnych, a co za tym idzie poziom opłat wymaganych od mieszkańców budynków, w których spółdzielnia prowadzi zarzadzanie i administrowanie nieruchomościami.

 

 
Zainteresowała Cię nasza oferta ?
 Wyślij formularz, odpowiemy na Twoje  pytanie
 Wyślij formularz
 
do góry
 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "NA KOZŁÓWCE"
ul. Spółdzielców 3, 30-682 Kraków
e-mail:sekretariat@smkozlowek.krakow.pl

Sekretariat

Dział Administracji
Dział Czynszów
Dział Techniczny
Dział Finansowy

- tel. 012 655-00-24 pok. 4
- fax 012 655-06-24
- tel. 012 655-09-32 pok. 5
- tel. 012 655-91-28 pok. 6
- tel. 012 655-07-46 pok. 1
- tel. 012 655-33-94 pok. 9