Historia SM Władze spółdzielni Statut Biuletyn Godziny przyjęć Centrum kultury
Wiadomości, przetargi Oferta Inwestycje Zieleń, remonty i modernizacje Dokumenty, regulaminy
Lokale użytkowe
Administracja
PROMOCJE W PAWILONIE
 
Zarządzanie nieruchomościami
Wstęp
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządca nieruchomości
Administrowanie nieruchomościami
 
  
 
 
OFERTA | Zarządzanie nieruchomościami | Administrowanie nieruchomościami
 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Kozłówce” przedstawia Państwu ofertę na profesjonalne zarządzanie i administrowanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych w Krakowie

Administrowanie nieruchomościami - zakres świadczonych usług:
 
W zakresie zarządzania i administracji nieruchomością proponujemy realizację co najmniej następujących zagadnień:

 • Nadzór nad utrzymaniem czystości wewnątrz administrowanego bloku, odśnieżaniem parkingów, chodników, utrzymaniem czystości i nawadnianiem terenów zielonych objętych umową o zarzadzanie nieruchomością,
 • Nadzór nad konserwacją w tym okresowymi przeglądami instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, wodnej, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, wind i bieżącymi naprawami w budynkach i na obszarze zarządzanych terenów
 • Nadzór nad pogotowiem konserwatorskim, umożliwiającym szybkie reakcję na ewentualne awarie w administrowanych nieruchomościach.
 • Przygotowywanie planów remontów zarządzanych nieruchomości i nadzór nad ich realizacją
 • Dbanie o wywóz śmieci z nieruchomości objętych umową o zarządzanie
 • Dbanie o dostarczanie mediów: wody, ciepła, energii elektrycznej do administrowanych budynków
 • Rozliczanie kosztów funkcjonowania zarządzanych nieruchomości z możliwością podglądu przez mieszkańców w trybie ON LINE stanu rozrachunków każdego lokalu
 • Rozliczanie podatków od zarządzanej nieruchomości 
 • Rozliczanie mediów
 • Rozliczanie dokonywanych remontów w zarządzanej nieruchomości
 • Organizacja i obsługa corocznych zebrań wspólnoty mieszkaniowej
 • Możliwość uiszczania opłat w kasie Spółdzielni bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 • Windykacja należności czynszowych. Posiadamy wyspecjalizowane służby windykacyjne, radców prawnych i duże doświadczenie w zakresie windykacji należności. Pozwolą one na bardzo skuteczne egzekwowanie należności wobec wspólnoty, a to pomoże utrzymać wskaźniki płynności finansowej Państwa nieruchomości na wysokim poziomie.

Administrowanie nieruchomościami - oferta cenowa

 • Pierwszy miesiąc naszej współpracy  w zakresie zarządzania nieruchomości jest zupełnie darmowy.
 • W drugim miesiącu wspólnota opłaca jedynie połowę stawki za zarządzanie nieruchomością
 • Od trzeciego miesiąca stawka za zarządzanie nieruchomością osiąga poziom uzgodniony ze wspólnotą.

Mamy nadzieję, że przedstawiona oferta na zarządzanie i administrowanie nieruchomościami spotka się z Państwa zainteresowaniem i będzie początkiem długiej i owocnej współpracy.

 
Zainteresowała Cię nasza oferta ?
 Wyślij formularz, odpowiemy na Twoje  pytanie
 Wyślij formularz
 
do góry
 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "NA KOZŁÓWCE"
ul. Spółdzielców 3, 30-682 Kraków
e-mail:sekretariat@smkozlowek.krakow.pl

Sekretariat

Dział Administracji
Dział Czynszów
Dział Techniczny
Dział Finansowy

- tel. 012 655-00-24 pok. 4
- fax 012 655-06-24
- tel. 012 655-09-32 pok. 5
- tel. 012 655-91-28 pok. 6
- tel. 012 655-07-46 pok. 1
- tel. 012 655-33-94 pok. 9