Pierwszy mural z serii Ptaki.

Miło jest nam Państwu zakomunikować, że ukończony został pierwszy z serii murali tematycznych, które ukazują dzikie ptaki żyjące na terenie naszego osiedla.Mural na ścianie szczytowej budynku przy ul. Na Kozłówce 2 przedstawia Dzięcioła Zielonego. Do końca czerwca powstanie jeszcze kolejny obraz na ścianie budynku przy ul. Nowosądeckiej 13, wyobrażający Słowika Szarego. Prace wykonywane są przez artystę plastyka Pana Wojciecha Rokosza, przy okazji naprawy tych ścian szczytowych, które wymagały remontu.

Budżet Obywatelski

W dniach od 16 do 30 czerwca będziemy mogli zagłosować na projekty poprawiające komfort zamieszkiwania na terenie naszego miasta. Z obszaru Kozłówka zgłoszone zostały dwa projekty:

nr 19 - MAGICZNY PARK KOZŁÓWEK dotyczący rewitalizacji alejek osiedlowych położonych pomiędzy Liceum oo. Jezuitów KOSTKA,  a budowanym właśnie Centrum Sportu I Rekreacji "Na Kozłówce".

nr 121 - PARKING DLA MIESZKAŃCÓW I PACJENTÓW PRZYCHODNI KOZŁÓWEK, który mógłby zostać wybudowany na tyłach przychodni przy ul. Na Kozłówce 29, przed budynkami Spółdzielni przy ul. Na Kozłówce 31 i 33.

Budżet Obywatelski

W dniach od 16 do 30 czerwca będziemy mogli zagłosować na projekty poprawiające komfort zamieszkiwania na terenie naszego miasta. Z obszaru Kozłówka zgłoszone zostały dwa projekty:

nr 19 - MAGICZNY PARK KOZŁÓWEK dotyczący rewitalizacji alejek osiedlowych położonych pomiędzy Liceum oo. Jezuitów KOSTKA,  a budowanym właśnie Centrum Sportu I Rekreacji "Na Kozłówce".

nr 121 - PARKING DLA MIESZKAŃCÓW I PACJENTÓW PRZYCHODNI KOZŁÓWEK, który mógłby zostać wybudowany na tyłach przychodni przy ul. Na Kozłówce 29, przed budynkami Spółdzielni przy ul. Na Kozłówce 31 i 33.

Konsultacje społeczne dotyczące Parku Rzecznego Drwinka

Na wniosek Władz Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Kozłówce" i Pani Radnej Grażyny Fijałkowskiej w dniu 14.06.2018 w Publicznym Gimnazjum Jezuitów KOSTKA, odbyły się KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PARKU RZECZNEGO DRWINKA. Spotkanie prowadzili przedstawiciele Zarządu Zieleni Miejskiej na czele z Panem Dyrektorem Łukaszem Pawlikiem. Licznie zgromadzenie mieszkańcy Kozłówka i okolicznych osiedli pracowali w grupach na przygotowanych mapach terenu, wskazując oczekiwania społeczne dotyczące sposobu urządzenia Parki Rzecznego Drwinka.

Impreza Plenerowa

27 maja 2018 roku, w osiedlowym parku, przy słonecznej pogodzie, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Kozłówce” zorganizowała XIV Rodzinną Imprezę Plenerową. Po powitaniu uczestników przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej – Panią Monikę Osikę i Prezesa Zarządu – Pana Radosława Gruszkę, sceną zawładnęły dzieci z Centrum Kultury, działającego pod patronatem Spółdzielni, jak również placówek oświatowych funkcjonujących na terenie osiedla. Kolorowe stroje, wspaniałe występy i czuły szczebiot dzieci zachwyciły zgromadzoną publiczność.

Ogłoszenie o wyborze oferenta

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

           W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego w drodze postępowania przetargowego zostały wybrane następujące oferty na poszczególne zadania:

 

 

zad. 1 – Malowanie kl. schodowych wraz z wymianą lamp na nowe z czujnikiem ruchu w budynkach Nowosądecka 11, 15, 21 – II przetarg

 

Informacja w sprawach członkostwa - przepisy wprowadzone Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r.

Nowe przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Ustawa wprowadza szereg zmian, które nakładają na Spółdzielnię obowiązek dokonania zmian w statucie Spółdzielni, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Do czasu zarejestrowania zmian, obowiązują postanowienia dotychczasowego statutu. W przypadku sprzeczności pomiędzy statutem a znowelizowaną ustawą, stosuje się przepisy ustawy. Zmiany do statutu zostaną przedstawione na Walnym Zebraniu w czerwcu 2018r.
Subskrybuj

Wynajem lokali użytkowych

Stokrotka

Zarządzanie nieruchomościami

Niedzicka

Inwestycje

Inwestycja przy ul. Niedzickiej

Inwestycja przy ul. Facimiech

50-lecie

Ciepło dla Krakowa

Ciepło dla Krakowa